Wystawa na Bronowicach

Data: 24. Listopada 2006 13:10 | Obejrzeń: 1677

  Wystawa ta powsta³a z nieustaj±cej pasji do haftowania i do uwieczniania piêknych tematów za pomoc± ig³y, muliny i kanwy.

Bronowice   Bronowice   Bronowice   Bronowice   Bronowice   Bronowice   

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: