£ód¼ "Z nici Ariadny"

Data: 26. Listopada 2006 13:42 | Obejrzeń: 836
12 wrze¶nia do 26 listopada trwa II edycja ogólnopolskiej wystawy rêkodzie³a artystycznego amatorów koronki i haftu pod tytu³em „z nici Ariadny”. W¶ród oko³o 200 osób uczestnicz±cych w tym wydarzeniu ,nie zabrak³o przedstawicielek Kanwy. Wys³a³y¶my dokonania frywolitkowe, szyde³kowe i obrazki krzy¿ykowe. Na wernisa¿ pojecha³o kilkana¶cie osób mimo sporej odleg³o¶ci od Lublina. By³o na co popatrzeæ. Prace kunsztowne, zachwycaj±ce obok tych po¶ledniejszych, w zgodzie i porz±dku cierpliwie znosi³y nasze spojrzenia. Taka ilo¶æ pracy w³o¿ona w te eksponaty zawsze pobudza nas do dzia³ania i rozwoju. Budzi te¿ ambicjê, aby w nastêpnej prezentacji wypa¶æ lepiej.Wystawa 2 Najciekawsze naszym zdaniem by³y pozycje: Haft p³aski wielowarstwowy pani Heleny Winczewskiej

 

 

Wystawa 2 Serweta na drutach pani Wiery Ditchen

 

 

Komentarze:

  1.   Ewa  |  23. Lutego 2010 20:18

    To arcydzielo przypomina mi gwiazdke sniegowa-- jest przepiekne.Jestem Twoja fanka.
    Ula B.

*
Twoje imię:
Komentarz: