Wystawa w Na³êczowie

Data: 1. Kwietnia 2005 14:51 | Obejrzeń: 1014

   Prezentowana wystawa obejmuje temat piêkna postaci kobiecej i urok kwiatowych kompozycji.S± to tematy najbardziej wdziêczne i najchêtniej wyszywane przez cz³onków naszej grupy. Od pastelowych barw i nik³ych kszta³tów po nasycon± i ¿yw± kolorystykê. 

Wystawa   Wystawa 2

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: