Plany

Data: 25. Października 2007 21:40 | Komentarze (0)

Ju¿ wiadomo co i jak, oraz kiedy, wiêc do roboty! Têpiæ ig³y i niech ¶migaj±! marzec niedaleko.

Dok³adne informacje pod tym linkiem:

 http://www.needleart.pl/pl/wydarzenia/

Zamierzenie zrealizowane czyli prace wys³ane. Aktywnych cz³onków w liczbie 33 przynios³o 71 prac.

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: