IV edycja wystawy w £odzi.

Data: 24. May 2008 15:32 | Komentarze (6)
Jako impreza towarzysz±ca powsta³a te¿ w Muzeum W³ókiennictwa w tym samym terminie wystawa indywidualna Ewy Filipowicz, na któr± równie¿ zapraszamy.   mira f       mira  

Komentarze:

 1.   Gra¿yna Petruczynik  |  28. May 2008 09:21

  Ewo! Jeste¶ Wielka wielko¶ci± swojej pasji.A wystawa jest wa¿n± konsekwencj± wielu lat pracy,
  i zas³u¿on± nagrod±; a miejsce wystawy - w³a¶ciwe - gratulujê! Pozdrawiam serdecznie.

 2.   Gra¿yna Petruczynik  |  29. May 2008 09:40

  Moje gratulacje. Twoje prace zas³uguj± na wyró¿nienie i na taka indywidualna prezentacje.

 3.   Gra¿yna Petruczynik  |  29. May 2008 16:44

  Pani Ewa Filipowicz to moja ciocia :)
  Chafciki pierwsza klasa :)

 4.   Gra¿yna Petruczynik  |  30. May 2008 14:28

  Serdeczne gratulacjê. Twoje prace to prawdziwe arcydzie³a. ¯yczê wielu tak wspania³ych dzie³ i wielu zas³u¿onych wystaw i nagród.

 5.   Gra¿yna Petruczynik  |  31. May 2008 18:31

  Mamusiu Kochana, chyba bardziej nie mog³am byæ z Ciebie dumna ni¿ w takiej chwili.. Najlepsze ¿e kochasz to co robisz i jeszcze inni mog± Ciê za to doceniæ, pochwaliæ i pogratulowaæ. A Twoja w³asna wystawa... brak mi s³ów, jak bardzo siê cieszê :) zas³u¿y³as na to :)Kochana moja!

 6.   Gra¿yna Petruczynik  |  14. Czerwca 2008 21:00

  ¶liczne prace...i du¿o...:-)

*
Twoje imię:
Komentarz: