Nowe plany

Data: 11. Listopada 2008 12:21 | Komentarze (1)

Komentarze:

  1.   JACEK  |  29. Marca 2009 19:42

    MAM NADZIEJÊ ¯E MOJA GALERIA TEZ POWSTANIE Z MOJCH PRAC NA KANWIE ZAMIARUJÊ ROBIÆ TE PRACE NA KANWIE ABY POKAZAÆ WSZYSTKIM LUDZIOM ¯E JESTEM NA DOBREJ DRODZE DO PRZYSZ£O¦CI I WIEM CO MY¦LÊ TAK NAPRAWDÊ ABY W£A¦NIE MOJE PLANY NOWE MOG£Y U£O¯YÆ JAK NAJLEPJEJ I CO¦ MIEÆ W MOJEJ RODZINIE JAKO CHAWCIARZ PRAC KRZY¯YKOWYCH MAM DO TEGO CIERPLIWO¦Æ IDOK£ADNY ROBIÊ TO DLA PRZYJEMNO¦CI ABY TEN CZAS BY£ PRZYJEMNYM I SPÊDZIÆ ZRODZIN¡ JESTEM WIERNYM TEMU ZE CZAS TRZEBA CO¦ ZMIENIÆ W SWOJM ¯YCIU SAMODZIELNYM NA TO ¯E MI ZDROWIE POZWALA ZMIANA INNEGO ¯YCIA

*
Twoje imię:
Komentarz: