Wystawa indywidualna w Radomiu

Data: 5. Marca 2010 09:20 | Komentarze (1)
Zaproszeni na wernisa¿ wybralismy siê 15-to osobow± grup± na tê uroczysto¶æ. Gospodyni wieczoru to m³oda sympatyczna osoba o sporym dorobku hafciarskim. Czê¶æ oficjalna czyli prezentacja autorki i otwarcie wystawy zosta³a dokonana przez przedstawicielkê w³adz O¶rodka Kultury.      5
cdn..

Komentarze:

  1.   Tomek  |  28. Marca 2010 20:08

    Warto by³o to obejrzeæ.

*
Twoje imię:
Komentarz: