Wielka bitwa wielki obraz

Data: 15. Października 2010 23:09 | Komentarze (1)
1 Oto Janina Panek z synem-pomys³odawcy projektu.
 Pe³na lista autorów.2 
Grupa wykonawców obrazu podczas uroczysto¶ci . 3 
  4 Teraz najwa¿niejsza chwila!!!  5  
6 Widok obrazu w pe³nej gali z balkonu sali. 
7 Zbli¿enie jednego z fragmentów obrazu.  8 Wyra¿amy pe³ny podziw dla trudu wykonawców i efektu koñcowego ich mrówczej pracy hafciarskiej.

Komentarze:

  1.   Ewa  |  7. Listopada 2010 21:15

    Warto by³o byæ tam gdzie ods³ania³ siê taki kawa³ dobrej hafciarskiej roboty!!
    GRATULACJE!

*
Twoje imię:
Komentarz: