Zapraszamy na jubileuszow± wystawê 15-lecia Kanwy

Data: 1. Sierpnia 2007 13:49 | Obejrzeń: 21904
Zaproszenie Zaproszenie 2 Obecnie ju¿ jako stowarzyszenie przygotowujemy siê do ¶wiêtowania naszej uroczysto¶ci w piêknej galerii Wojewódzkiego O¶rodka Kultury przy ul. Dolna Panny Marii 3 w dniu 1-go wrze¶nia br o godzinie 17.

Komentarze:

  1.   admin  |  22. Sierpnia 2007 20:52

    Ju¿ zebralismy oko³o 200 prac, bêdzie co wieszaæ a potem podziwiaæ.

*
Twoje imię:
Komentarz: