Zwycięstwo nad Grunwaldem czyli obraz wyszyty

Data: 27. Czerwca 2010 22:41 | Komentarze (0)
Gratulujemy koleżance Grażynie zapału, cierpliwości i zawziętości.  grunwald

Grażynka maluje świat.

Data: 22. Stycznia 2010 09:57 | Komentarze (1)

Pracowita, twórcza i rozmiłowana w pięknie haftów i rzeczy.

107


Notka z "Weny"

Data: 11. Grudnia 2009 08:57 | Komentarze (0)
"WENA" nasza dobra gazeta robótkowa zamie¶ci³a na swoich stronach notatkê o konkursie DMC.
wena

"Drutowania" uczy Ania

Data: 7. Stycznia 2009 21:16 | Komentarze (0)
Chêtnie dzieli siê wiedz± i do¶wiadczeniem.     a

Asia jest pasjonatką.

Data: 5. Stycznia 2009 15:50 | Komentarze (0)

art  Lubelska miejska gazeta tak o niej napisała.


Nasz Tomasz

Data: 29. Grudnia 2007 12:15 | Komentarze (0)
Istnieje jako rzadki przyk³ad mê¿czyzny o nietypowym hobby, dlatego wzbudza zainteresowanie.

Tomek narkotyk


"Hafty Polskie" zamie¶ci³y informacje

Data: 8. Grudnia 2007 20:43 | Obejrzeń: 37 | Komentarze (1)
hp

I nagroda DMC

Data: 25. Października 2006 14:24 | Obejrzeń: 3115 | Komentarze (0)
Kurier Lubelski z 25.10.2006 KULTURA: W krzy¿ackim ¶wiatku Dziewczyna i bazie Klan krzy¿ykuj±cych albo krzy¿acki ¶wiatek – tak o sobie mówi± cz³onkinie „Lubelskiej Grupy Kanwa”. W³a¶nie wygra³y ogólnopolski konkurs i jutro zaprezentuj± nagrodzone prace. Wystawa lubelskich hafciarek potrwa tylko jeden dzieñ, w czwartek, w restauracji Fiesta (ul. Prusa 8 ), w godz. 10-18. Konkurs pt. „Inspirujemy kolorem” og³osi³a francuska firma DMC, producent muliny, nici, których powszechnie u¿ywa siê do krzy¿ykowania. Do wyboru ponad 500 odcieni. Nasze artystki od ¶ciegów krzy¿ykowych zdoby³y I miejsce w kategorii grupowej, a Gra¿yna Kawa³ek, jedna z nich, indywidualnie zajê³a trzecie miejsce. Na wystawie zobaczymy ponad 100 haftowanych obrazów autorstwa ok. 65 cz³onkiñ Kanwy. Ig³± i nici± potrafi± wymalowaæ wszystko: ludzi i zwierzêta, pejza¿e i martwe natury. – To, co robiê od wielu, wielu lat jest moj± pasj± i mi³o¶ci± dozgonn±. Dziêki tej pasji pozna³am rado¶æ tworzenia i bardzo fajnych ludzi mówi Ewa Filipowicz, szefowa nagrodzonej Kanwy. TD || Link=->>